กีฬาสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2555 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... 
การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้วยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมาย นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย และมีความหนักแน่นรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง

(ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2507 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา วันศุกร์ 27 พ.ย.2507)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น